گواهی پالم فری

تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر مصرف‌کنندگان عبارت «بدون روغن پالم» را در مورد یک محصول با انتخاب آگاهانه در مورد مسائل زیست‌محیطی، نگرانی‌های اخلاقی و سلامت مرتبط می‌دانند. آنها به طور کلی ادعاهای «عاری از» را یک مفهوم مثبت می دانند. SPOC بر این عقیده است که بسته بندی محصول باید محتوای محصول را توصیف …

گواهی پالم فری ادامه »