جدیدترین

خدمات ما

ممیزی محصولات وگان   

ممیزی محصولات گلوتن فری

ممیزی محصولات غیر ترا ریخته

ممیزی محصولات آرایشی ارگانیک

ممیزی GMP+

ممیزی Cedex

ممیزی IFS Food

خدمات در حوزه کشاورزی ارگانیک

این محصولات حاصل تولید و رشد در مناطق وحشی، طبیعی و دست‌نخورده می باشند. انسان در روند تولید آن هیچ گونه دخالتی ندارد و صرفا جمع آوری آن را عهده دار می‌باشد.

محصول ارگانیک با تکیه بر مدیریت اکوسیستم، حفظ سلامت آب، خاک، گیاه و انسان بدون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی تولید می گردد. تمام فرآیند تولید، فرآوری، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل، شرایط کاری، شرایط اجتماعی، عرضه و برچسب گذاری اين محصولات تحت كنترل و پايش یک نظام گواهی و استاندارد معتبر ارگانيك می باشد.

مبنای تولید این دسته از محصولات عدم استفاده از نهاده های شیمیایی می باشد و در صورت استفاده، حد مجازها رعایت شده و تولید مطابق با استانداردهای مربوطه (استاندارد تشویقی گلوبال گپ) و برنامه های مديريتي بر اساس معیارهای مشخصی صورت می پذیرد.
این محصولات دارای حد مجاز باقیمانده سموم، آفت کش ها، کودها و فلزات سنگین می باشند..

محصول به صورت موردی ( به طور مثال عدم وجود نیترات و نیتریت، سرب، آنتی بیوتیک و…) تحت بررسی و آزمایش قرار می گیرد و فقط در رابطه با آن مورد خاص گواهی دریافت می نماید..

مشاوره در اخذ QR کد محصولات باغی جهت صادرات

از پایان شهریور ماه سال 1402 تمام محصولات بارگذاری شده در فرآیند ارتقاء سلامت محصولات گیاهی فقط در صورت داشتن کد شناسه (QR code) سماک برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی مورد تایید سازمان حفظ نباتات خواهند بود و مجوز صادرات نیز تنها به محصولات دارای این کد اعطا خواهد شد.لازمه اخذ کد شناسه (QR code)، ثبت نام در سامانه سماک و طی فرآیندهای لازم و نظارت مسئول فنی و ثبت اطلاعات در طول مراحل کاشت تا برداشت میباشد. لذا ضروری است همه بهره برداران واحدهای تولیدی (باغات، مزارع و گلخانه ها) در ابتدای فصل کاشت ،ثبت نام در سامانه سماک را انجام و مسئول فنی خود را انتخاب تا در زمان برداشت بتوانند گواهی ارتقاء سلامت و شماره شناسه محصول خود را دریافت نمایند. با توجه به اینکه مصرف آفت کشها و کودهای شیمیایی در بسترهای تولید حتی قبل از کشت شروع میشود تاکید میگردد که نظارت و ثبت فرآیندها باید قبل از مصرف هرگونه نهاده کشاورزی (کود و آفتکش) انجام و همه متقاضیان بایستی در اول فصل در سامانه سماک ثبت نام نمایند و عملا ثبت نام در زمان داشت یا برداشت مفهومی نخواهد داشت.به همین جهت و به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات برای صادرات محصولات کشاورزی لازم است بهره برداران از هم اکنون و با شروع فصل کشت در سامانه سماک ثبت نام تا از بروز مشکلات احتمالی در زمان برداشت محصول و عرضه به بازارهای خارجی جلوگیری بعمل آید.

 

واحد تکنیکال شرکت پرتو ستاره ثریا آماده پاسخگویی به سوالات فنی شما می باشد :09179499441