چند کلمه

درباره ی ما

خوش آمدید

درباره ما بیشتر بدانید

شرکت پرتو ستاره ثریا دارا ی پروانه تاسیس فنی مهندسی و پروانه آکادمی آموزش های استاندارد های ایمنی غذا می باشد که درسال ۱۴۰۱ به عضویت انجمن ارگانیک ایران نیز درآمده است
این شرکت موفق به دریافت اعتبار نامه ایزو ۱۷۰۲۱ در حوزه بازرسی محصولات کشاورزی و غذایی از مراجع داخلی NACIو بین المللیNISAB گردیده است
همچنین آزمایشگاه معتمد شرکت SKTS-106اسلواکی در حوزه محیط زیست و ارگانیک و نمایندگی انحصاری شرکت های یورو سرت و بایو سرت در ایران می باشد
سایر اعتبارات بین المللی شامل عضویت های در GAFTA و انجمن IFOAM می باشد که بزودی پس از تمدید اعتبار نامه در این وبسایت قرارداده خواهد شد

0 +
خدمات انجام شده
0 +
گواهی صادرشده
0 +
تعداد خدمات
0 +
تعداد مشتریان

تائیدیه های فنی و قانونی

اعتبار نامه ایزو 17020 در بازرسی محصول ارگانیک

اعتبار نامه ایزو 17021در ممیزی و صدور گواهینامه مدیریتی

                گواهی عضویت در انجمن ارگانیک ایران
           همکاری با مرکز تست ارگانیکSKTC-106 اسلواکی
             نامه نمایندگی شرکت بایو سرت اینترنشنال

مدیریت کیفیت خاص سازمانهای اموزشی

اعتبار نامه ایزو 17020 در بازرسی ارگانیک

اسکوپ اعتبار نامه بازرسی ارگانیک

       گواهی مسئولیت اجنماعی ازAQS ایتالیا

 گواهی نامه مدیریت نو آوری از آلمان