عملیات خوب در کشاورزی “گپ”

گپ یا GAP –  در واقع علامت اختصاری برای عبارت GOOD AGRICULTURAL PRACTICES به معنی «عملیات مناسب کشاورزی» است. مجموعه ای از عملیات اصولی و فنی که در تولید محصولات کشاورزی رعایت و شامل تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت عملیات خوب و مناسب تولید محصولات می شود.  عملیات کشاورزی خوب به شیوه های داوطلبانه …

عملیات خوب در کشاورزی “گپ” ادامه »