گواهی گلوتن فری

گواهی گلوتن فری چیست؟گلوتن ماده چسبنده ای است که بعد از نشاسته از آرد غلات حذف می شود. گلوتن عنصر است که ساختار شبکیه خمیر را در طول نان تشکیل می دهد. با تشکر از گلوتن، خمیر به دست آوردن قدرت. بدون گلوتن، ممکن است نان را تحریک و تحریک کند.گلوتن گروه پروتئینی در گندم …

گواهی گلوتن فری ادامه »