گلوبال گپ

مزایای اخذ گواهینامه  Global GAP   مزایای اخذ گواهینامه Global GAP  برای کشاورزان، پایداری کشاورزی و به حداقل رساندن استفاده از کودهای شیمیایی کشاورزی به نفع کشاورزان است و به راحتی وارد بازارهای بین المللی خرده فروشان و تضمین ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان می شود. به دست آوردن گواهینامه Global GAP، با مدیریت …

گلوبال گپ ادامه »