استاندارد جهانی غذا BRC – کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا

استاندارد جهانی غذا BRC BRC استانداردی است که استانداردهای ایمنی مواد غذایی ایجاد شده توسط خرده فروشان بریتانیا – کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا در سال 1998 را پوشش می دهد و استانداردی است که شرایط حذف خطرات مربوط به مواد غذایی را برای اطمینان از بهداشت، سلامت و ایمنی در شرکت های تولید مواد غذایی …

استاندارد جهانی غذا BRC – کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا ادامه »