همه چیز درباره استاندارد Non-GMO

استاندارد غیرتراریخته Non-GMOدر صنایع غذایی محصولات غیرتراریخته هیچ تغییری آزمایشگاهی و مصنوعی در ژن خود ندارند که در محصولات تراریخته و غیرتراریخته توضیح داده شده است. با این حال، اگر ادعا می کنید محصول شما غیر تراریخته است، برای اثبات ادعای خود باید گواهینامه آن را داشته باشید. صدور گواهینامه استاندارد غیرتراریخته از طریق فرآیند …

همه چیز درباره استاندارد Non-GMO ادامه »