در مورد IFS Food بیشتر بدانیم

IFS مخفف استاندارد بین المللی غذا است. گواهینامه IFS (گواهینامه IFS) یک گواهی ایمنی مواد غذایی است که ایمنی و کیفیت محصولات غذایی و فرآیندهای تولید را تأیید می کند. تولید مواد غذایی، بسته بندی، حمل و نقل، ذخیره سازی و غیره. این استاندارد ایمنی مواد غذایی است که شامل شرایط خاصی است تا آسیبی …

در مورد IFS Food بیشتر بدانیم ادامه »