در باره IFOAM

آیفوام IFOAM چه انجمنی است؟ آیفوام IFOAM یا فروم بین المللی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک، نماینده و متحد کننده‌ جنبش‌های کشاورزی ارگانیک در سطح دنیا به‌شمار می‌رود. آیفوام دارای ۷۰۰ سازمان عضو در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا بوده و مهمترین وظیفه‌ی آن هماهنگ‌کردن جنبش بین‌المللی ارگانیک است. آیفوام یک اتحادیه‌ مردمی است که تمام تصمیمات …

در باره IFOAM ادامه »