آکادمی پرتو ستاره ثریا

آکادمی پرتو ستاره ثریا با تاییدیه از فنی حرفه ای شیراز در حوزه های زیر فعال می باشد:

آموزش استاندارد های ایمنی مواد غذایی

استاندارد های ارگانیک کشاورزی

استاندارد های ارگانیک آبزی پروری

استاندارد هایASC/MSC

دوره های سرممیزی تحت اعتبار اگزمپلار گلوبال

 اگزمپلار گلوبال یک ترینینگ بادی بین المللی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی است که به صنعت ارزیابی انطباق (سرممیزین، مربیان و نهادهای صدور گواهینامه) خدمات و پشتیبانی می کندو بیش از 30 سال میراث قوی در زمینه صدور گواهینامه آموزش ممیز و سر ممیز ایجاد کرده است واهداف زیر را ارائه می دهد:
گواهینامه پرسنلی و لید آدیتوری
مدیریت اعتبار برای افرادی که به دنبال شناخت حرفه ای بیشتر هستند
صدور گواهینامه مستقل برای ارائه دهندگان آموزش برای ارتقای کیفیت و نتایج دوره خود