درباره USDA

برچسب ارگانیک USDA توسط یک سیستم گواهی پشتیبانی می‌شود که تأیید می‌کند کشاورزان یا تأسیسات جابجایی واقع در هر نقطه از جهان با مقررات ارگانیک USDA مطابقت دارند. صدور گواهینامه شامل پنج مرحله است: مرحله 1: یک برنامه سیستم ارگانیک ایجاد کنید. طرح سیستم ارگانیک پایه و اساس فرآیند صدور گواهینامه ارگانیک است. که توسط …

درباره USDA ادامه »