EUROCERT وارد سومین دهه فعالیت خود در یونان و در 43 کشور در سراسر جهان شده است.در سال ۲۰۲۲ پس از آزمونهای سختگیرانه در خصوص تایید ممیزین شرکت پرتو ستاره ثریا رسما به عنوان ارائه دهنده خدمات یورو سرت در ایران تعیین ودارای تفاهم نامه رسمی ونامه نمایندگی این شرکت می باشد. مقرر گردید ه است از ابتدای سال ۲۰۲۲ کلیه آدیت ها در خصوص استاندارد هایFSSC22000 وIFS Food با ممیزین یونانی و پس از گذشت یک سال کلیه ممیزی های انجام شده توسط ممیزین ایرانی انجام گردد ورود به عصر جدید نیز با پذیرش هفت (7) رکن - اصول مشخص شده است که کل فلسفه EUROCERT بر آنها استوار است. اینها عبارتند از: صداقت، قابلیت اطمینان، کیفیت، اعتماد، نوآوری، اشتیاق و مسئولیت اجتماعی. و از آنجایی که یک تصویر هزار کلمه است، انتخاب استراتژیک EUROCERT برای طراحی و اتخاذ یک لوگوی جدید بود که این هفت اصل را در قالب تعداد مساوی از نقاط عطف به تصویر می‌کشید و بدین ترتیب ورود آن را به عصر جدید نشان می‌داد. ما همچنین تأکید می کنیم که هرگونه گزارش / گزارش حسابرسی و گواهی صادر شده با آرم قدیمی کاملاً قانونی است زیرا قبل از تصویب این لوگو انجام شده است.

اعتبار نامه شرکت یورو سرت در خصوص استاندارد IFS Food EUROCERT توسط UKAS خدمات اعتباربخشی بریتانیا برای انجام ممیزی مطابق با IFS نسخه 6:2014 اعتبار بخشی شده است.

اسکوپ ویا دامنه ممیزی که شرکت بایو سرت اجازه ممیزی آن را از یوکاس انگلستان دریافت کرده است را اینجا می توانید دانلود نمایید.

همچنین توجه داشته باشید  اطلاعات شرکت یورو سرت در سامنه IFSقابل ردیابی می باشد

https://www.ifs-certification.com

EUROCERT توسط سیستم اعتباربخشی یونان ESYD برای انجام ممیزی ها و گواهینامه ها مطابق با استاندارد FSSC 22000 - برای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مورد تایید قرار گرفته است.در زیر میتوانید اعتبار بخشی شرکت یورو سرت به همراه اسکوپ ممیزی در خصوص FSSC22000 را مشاهده نمایید

نمونه گواهی نامه های شرکت یورو سرت

گواهی نامه IFS Food

گواهی FSSC22000

گواهی نامه گلوبال گپ

گواهی نامه SEDEX